Υγεία ματιών

Οπτομετρικός έλεγχος

Ο οπτομετρικός έλεγχος διεξάγεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο από τη πτυχιούχο οπτικό – οπτομέτρη ΑΤΕΙ Αθήνας, Εβάνα Μιχάλαρου.
Διεξάγεται ένας πλήρης έλεγχος λειτουργίας της όρασης και της οφθαλμικής υγείας. Κύριο αντικείμενο είναι η διάγνωση αποκατάσταση και θεραπεία των δυσλειτουργιών της όρασης σε κάθε επίπεδο με τη βοήθεια γυαλιών , φακών επαφής , βοηθημάτων χαμηλής όρασης και εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οπτομετρίας και οπτικής (ecoo) “ Η οπτομετρία αποτελεί ένα αυτόνομο επάγγελμα στο χώρο της υγείας , που απαιτεί εκπαίδευση και διέπεται απο αποκλειστικά απο πτυχιούχους αναγνωρισμένων σχολών που έχουν εξασφαλίσει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.Οι οπτομέτρες ασκούν πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας του οφθαλμού και της όρασης η οποία περιλαμβάνει τη διάθλαση (και συνταγογράφηση) την επιλογή και κατεργασία κατάλληλων “διαθλαστικών βοηθημάτων” , τη διάγνωση και διαχείριση οφθαλμικών παθήσεων και την αποκατάσταση της όρασης σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ αποτελεί ειδικότητα της ιατρικής και οι οφθαλμίατροι είναι οι πλέον αρμόδιοι για τη διαχείριση της όποιας παθολογίας εμφανίζεται στο οφθαλμολογικό σύστημα. Οι θεραπευτικές τους παρεμβάσεις πέραν της χορήγησης γυαλιών μπορούν πρόσθετα να είναι φαρμακευτικές ή και χειρουργικές.

Οπτομετρικές Εξετάσεις

  • Οφθαλμική Υγεία
  • Οπτική Οξύτητα
  • Διαθλαστική Κατάσταση
  • Οφθαλμοκίνηση
  • Διοφθαλμικότητα
  • Προσαρμογή
  • Οπτικά Πεδία
  • Χρωματική Αντίληψη
  • Οπτική Αντίληψη
  • Οπτικοκινητική Συνεργασία

Στην Ελλάδα οι οπτομέτρες δε χρησιμοποιούν κολλύρια ή άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Σκόπος είναι η λειτουργική αξιολόγηση των οπτικών δεξιοτήτων έτσι ώστε στη συνέχεια να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος αντιμετώπισης της οποιασδήποτε οπτικής δυσλειτουργίας με τη χρήση γυαλιών , φακών επαφής , βοηθημάτων χαμηλής όρασης . Στη διαπίστωση παθολογίας που χρήζει φαρμακευτικής ή χειρουργικής αντιμετώπισης οι οπτομέτρες παραπέμπουν το περιστατικό σε οφθαλμίατρο ή άλλο ιατρό κατάλληλης ειδικότητας.

Αντίστοιχα οι οφθαλμίατροι μπορούν να παραπέμπουν περιστατικά σε οπτομέτρες που χρήζουν ιδιαίτερης οπτικής φροντίδος πχ εφαρμογή φακών επαφής , κερατοκωνικοί φακοί επαφής , εφαρμογή βοηθημάτων χαμηλής όρασης , μελέτη διόφθαλμης όρασης κ.α

Οι σπουδές στις σχολές οπτομετρίας είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και περιλαμβάνουν εκτεταμένη εκπαίδευση τόσο θεωρητική όσο και πρακτική στους τομείς της οπτικής , της φυσιολογίας , της νευρολογίας και της παθολογίας που σχετίζονται με την όραση.